Download PDF

Warunki zakupu 

Witamy w Rosotravel!

Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami użytkowania, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące Twoich praw i ograniczeń tych praw , a także rozdział dotyczący prawa właściwego i jurysdykcji w przypadku sporów.

 

 1. Warunki użytkowania Rosotravel
 2. Ogólne warunki handlowe touroperatora Rosotravel

III. Ogólne warunki dotyczące wycieczek i innych usług turystycznych

 1. Rosotravel – Warunki korzystania
 2. Kto będzie obsługiwał tę stronę internetową?

Niniejsza witryna internetowa (obejmująca podstrony oraz teksty, filmy, obrazy, oprogramowanie, usługi, produkty i inne informacje prezentowane lub zawarte w witrynie; łącznie zwana „Witryną”) jest dostarczana przez firmę ROSOTRAVEL SP Z OO,  NIP: PL5842783761 ul. Myśliwska 22A/5, 80-126, Gdańsk, Polska. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (contact@rosotravel.com)lub telefonicznie pod następującymi numerami:

Polska: +48 500 345 300

Rezerwacje dokonane za pośrednictwem Witryny podlegają Ogólnym Warunkom Rosotravel 

 1. Stosowanie Warunków Korzystanie

Warunki użytkowania (niniejsze „Warunki użytkowania”) wraz z naszą polityką prywatności („Polityka prywatności”) mają zastosowanie do każdego korzystania z Witryny. Odwiedzający Serwis („Użytkownik” lub „Ty”) mogą korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że są gotowi zaakceptować Regulamin oraz dobrze przeczytać i zrozumieć Politykę Prywatności. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z Witryny lub jakiejkolwiek jej części będzie oznaczać, że przeczytałeś i zrozumiałeś Politykę prywatności i Warunki użytkowania oraz zgadzasz się na związanie wszystkimi częściami wymienionymi w Warunkach użytkowania.

 1. Prawa własności intelektualnej

W stosunkach między Rosotravel a Państwem, Serwis jest i pozostaje chroniony prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej (w tym ochroną przyznaną na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Witryny ani żadnych nazw handlowych, nazw i znaków wyróżniających jakiegokolwiek rodzaju (w tym znaków towarowych), które są publikowane w Witrynie. Możesz przeglądać Witrynę i uzyskiwać do niej dostęp, ale nie wolno włączać jej do innych witryn internetowych, ani prezentować, licencjonować, kopiować, publikować, przesyłać, pobierać, wysyłać ani sprawiać, by była dostrzegalna w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody.

 1. Zmiany Regulaminu

Rosotravel może zmienić Regulamin ze skutkiem natychmiastowym iw każdym czasie. Jeżeli dokonamy zmian, obowiązują one od dnia ich opublikowania w Serwisie. Rosotravel oczekuje regularnego odwiedzania tej sekcji i upewniania się, że zapoznałeś się z obowiązującymi Warunkami użytkowania. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z Witryny po takich zmianach oznaczałoby zgodę na zmianę.

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeśli złożyłeś zamówienie jako konsument i w momencie składania zamówienia, jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w innym kraju, wybór prawa w klauzuli 1. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest (Gdańsk), o ile użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu polskiego Kodeksu Handlowego lub nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce w chwili wniesienia pozwu. Nie ma to jednak wpływu na prawnie wiążące miejsca jurysdykcji.

 1. Własność i wykorzystanie materiałów i informacji w naszej Witrynie

Ta Witryna przedstawia zarejestrowaną i niezarejestrowaną własność intelektualną, taką jak marki, projekty, dane, treści, materiały chronione prawami autorskimi i znaki towarowe, z prawami należącymi do nas lub do firm, które otrzymały od nas licencję. Inne wymienione nazwy produktów i firm oraz treści stron trzecich wyświetlane w tej Witrynie są własnością ich właścicieli. Nie masz licencji na używanie żadnych znaków w naszej Witrynie, chyba że zostanie udzielona pisemna zgoda, i nie możesz metatagować żadnego z tych znaków.

 

Poniższe prawa autorskie należą do twórców:

 1. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-skip-the-line-ddr-museum-with-old-town-sightseeing/ – Zdjęcie nr 1 Użytkownik: FA2010, domena publiczna, za pośrednictwem Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/DDR-Museum_Berlin_Wohnzimmer_02.jpg 
 2. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-skip-the-line-ddr-museum-with-old-town-sightseeing/ – Zdjęcie nr 6 Frank Lehmann, CC BY-SA 4.0 <https ://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, za pośrednictwem Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/DDR_Museum_Zeitreise_Radebeul_Mai_2014_%281%29.jpg  Na zdjęciu nie wprowadzono żadnych zmian.
 3. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-skip-the-line-ddr-museum-with-old-town-sightseeing/ – Zdjęcie nr 7 Joyofmuseums, CC BY-SA 4.0 <https: //creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, przez Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/DDR_Museum_-_Joy_of_Museums.jpg   Na zdjęciu nie wprowadzono żadnych zmian.
 4. https://www.rosotravel.com/tour/vienna-tours/melk-abbey-and-schonbrunn-palace-private-tour-from-vienna/ Zdjęcie nr 5 Ralf Roletschek Licencja GNU Wolnej Dokumentacji
 5. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-third-reich-private-guided-tour/  – Zdjęcie nr 8 Avi1111 dr. avishai teicher, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, za pośrednictwem Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Trains_to_Life%2C_Trains_to_Death_%28memorial%29_%281%29.jpg  Na zdjęciu nie wprowadzono żadnych zmian.
 6. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-third-reich-private-guided-tour/ – Zdjęcie nr 9 Jean-Pierre Dalbéra z Paryża, Francja, CC BY 2.0 <https://creativecommons .org/licenses/by/2.0>, za pośrednictwem Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Lancien_quartier_juif_%28Berlin%29_%286334532680%29.jpg  Na zdjęciu nie wprowadzono żadnych zmian.

* Powyższe odniesienia dotyczą wszystkich wersji językowych będących kopią strony głównej (tagi językowe).

O ile nie określono inaczej, jesteśmy właścicielami (lub mamy licencję na używanie) praw własności intelektualnej do treści i informacji w tej Witrynie, w tym (bez ograniczeń) całego tekstu, dźwięku, fotografii, obrazów, logo, filmów, map, podcastów, blogów, recenzje klientów, grafika, projekt, bazowy kod źródłowy i oprogramowanie. Wszelkie materiały i informacje, w całości lub w części, z tej Witryny nie mogą być powielane, kopiowane, ponownie publikowane, pobierane, publikowane, transmitowane lub transmitowane w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody naszej i/lub odpowiedniego właściciela.

 1. Rosotravel – Regulamin dla Użytkowników dotyczący oferty online Serwisu Rosotravel
 2. Wstęp

1.1 Rosotravel Sp. Serwis Rosotravel”). W Witrynie Rosotravel użytkownicy mieliby możliwość znalezienia i zarezerwowania zajęć, wycieczek i atrakcji w określonych destynacjach. Oferta online obejmuje kursy gotowania, wycieczki z przewodnikiem i wycieczki autokarowe, bilety wstępu do miejsc zwiedzania oraz inne usługi.

1.2 Rosotravel podchodzi do użytkowników. Poniższe warunki mają zastosowanie do niniejszych Ogólnych warunków. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, chyba że osoba ta została wyraźnie zarejestrowana w Rosotravel jako osoba prawna. Pominięcia i działania, które występują podczas rejestracji osoby prawnej, są przypisane do osoby fizycznej, chyba że są wykonywane w ramach jej pełnomocnictwa dla osoby prawnej. „Użytkownik” obejmuje następnie również użytkowników, których polecili partnerzy dystrybucyjni lub podwykonawcy.

 1. Przedmiot części II Ogólnych Warunków

Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdego korzystania z Witryny Rosotravel, np. za pośrednictwem Internetu i aplikacji. 

Rejestracja

3.1 Korzystanie z oferty Witryny Rosotravel może zasadniczo odbywać się anonimowo.

3.2 Niektóre rodzaje korzystania z Witryny Rosotravel wymagają rejestracji. Podczas rejestracji użytkownik przesyła formularz elektroniczny i wyraża zgodę na Ogólne Warunki Handlowe. Rejestracja w Rosotravel zostaje zakończona dopiero po przesłaniu potwierdzenia na podany przez użytkownika adres e-mail. Użytkownik musi zachować ustawione przez siebie hasło w tajemnicy i podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby uniemożliwić osobom trzecim poznanie go.

 1. Usługi Rosotravel /Zawarcie umowy

4.1 Po wprowadzeniu przez użytkownika żądanej usługi na Stronie Rosotravel (np. cel podróży, godzina rozpoczęcia, rodzaj wycieczki, opcje cenowe oraz liczba uczestników), Rosotravel wyświetli użytkownikowi informacje o usługach („informacje o usługach”). Na podstawie tych informacji użytkownik może, w stosownych przypadkach, po sprawdzeniu dostępności złożyć ofertę umowną poprzez złożenie oferty. Następuje to po dokonaniu wyboru i przeniesieniu do koszyka oraz kliknięciu przycisku „potwierdź i zarezerwuj”.

4.2 Rosotravel poinformuje użytkownika o warunkach transportu i działalności związanej z jego stosunkiem umownym z użytkownikiem i usługami Rosotravel. Można je łatwo znaleźć w odpowiednich ofertach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie i spełnianie tych warunków. Rosotravel zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia użytkownika do wykluczenia akcji, podjęcia jej, jeśli nie spełnia warunków. W takim przypadku zapłacona cena nie podlega zwrotowi.

4.4 Rosotravel przekaże użytkownikowi potwierdzenie rezerwacji wystawione w imieniu i na rzecz Rosotravel oraz potwierdzenie płatności. Samo korzystanie z Witryny Rosotravel jest zasadniczo bezpłatne dla użytkownika. Koszty technicznego dostępu do Witryny Rosotravel (np. dostęp do Internetu) ponosi użytkownik. 

4.5 Rosotravel przekaże użytkownikowi wszelkie dane umożliwiające korzystanie z usługi zgodnie z obowiązującymi warunkami (np. dane biletu), po ich otrzymaniu.

4.6 Rosotravel udziela gwarancji za poprawność przekazywanych danych lub za wykonanie usług.

 1. Płatności w Rosotravel

5.1 Rosotravel pobiera pieniądze od użytkownika. Rosotravel może zażądać zapłaty w walucie krajowej gruntu użytkownika, a roszczenie w walucie obcej można łatwo przeliczyć na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie zawierania umowy. W tym celu Rosotravel może obciążyć użytkownika odpowiednią opłatą za przekształcenie.

5.2 Użytkownik musi wprowadzić prawidłowe informacje dotyczące płatności i niezwłocznie aktualizować dane w przypadku zmian. Rosotravel może odrzucić metodę płatności określoną przez użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o metodach płatności dozwolonych dla danej usługi w momencie składania zamówienia.

5.3 Po autoryzacji płatności użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych płatniczych do pobierania płatności przez wierzyciela. Rosotravel zastrzega sobie prawo do uzależnienia korzystania z funkcji płatniczej Rosotravel od sprawdzenia zdolności kredytowej użytkownika.

 1. Cennik Rosotravel

6.1 Wszystkie ceny w Rosotravel podane są za osobę i zawierają podatek VAT oraz wszystkie inne podatki. 

6.2 Ceny podane przez Rosotrael będą podlegały specjalnym warunkom, na przykład w zakresie zwrotu i anulowania dokonanych płatności. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy dokładnie sprawdzić, czy dana umowa o świadczenie usług podlega odrębnym warunkom.

 1. Gwarancja najlepszej ceny Rosotravel

7.1 Rosotravel pragnie, aby użytkownik płacił jak najniższą cenę za swoje usługi. Jeśli użytkownicy znajdą w Internecie ofertę, którą zarezerwowali za pośrednictwem Rosotravel na takich samych warunkach (liczba osób, miejscowość, dostępność) i po niższej cenie, Rosotravel zapłaci użytkownikowi na zasadzie dobrowolności na podstawie niższej znalezionej ceny w Internecie a różnicą między zapłaconą ceną.

7.2 Wszystkie oferty specjalne i akcje promocyjne będą oznaczone jako takie.

 1. Obowiązki i obowiązki użytkownika

8.1 Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych rejestracyjnych, takich jak login i hasło użytkownika, oraz do nieudostępniania osobom trzecim Portalu Rosotravel przy użyciu jego danych rejestracyjnych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie formy korzystania ze swojego konta użytkownika w Portalu Rosotravel.

8.2 Użytkownik zwalnia Rosotravel z roszczeń osób trzecich wynikających z korzystania przez niego z Witryny Rosotravel, o ile nie wynikają one z winy Rosotravel.

 1. Dostępność i gwarancja

9.1 Witryna internetowa Rosotravel nie podlega reklamacji w zakresie dostępności, wsparcia technicznego ani jakości usług. Rosotravel może w każdej chwili, według własnego uznania, ograniczyć, przeprojektować lub zawiesić swój portal internetowy Rosotravel. 

9.2 Jeśli Rosotravel ma wobec użytkownika zobowiązanie, Rosotravel zapewnia również gwarancję przeprowadzenia całej trasy zgodnie z opisem.

 1. Odpowiedzialność Rosotravel

10.1 Rosotravel ponosi odpowiedzialność za realizację umów z użytkownikami, które dotyczą zapytania o rezerwację. 

10.2 Odpowiedzialność finansowa Rosotravel ograniczona jest do sumy numeru ubezpieczenia OC.

 1. Wypowiedzenie

Użytkownicy mogą w każdej chwili anulować swoją rejestrację na Portalu Rosotravel poprzez zablokowanie konta użytkownika. Rosotravel może jednostronnie anulować rejestrację z tygodniowym wyprzedzeniem. Roszczenia powstałe przed tą czynnością pozostają nienaruszone. Prawo do anulowania pozostaje jednak nienaruszone.

 1. Funkcja oceniania Rosotravel

12.1 Użytkownicy mają możliwość osobistego wpływu na zawartość Witryny Rosotravel poprzez pisanie różnych raportów z podróży w formie ocen lub przesyłanie zdjęć („treść użytkownika”). Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępniane przez siebie treści. Zapewniają poprawność treści i gwarantują, że treść nie zawiera żadnych nielegalnych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń lub szczegółów. Ponadto użytkownicy dają gwarancję, że treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W żadnym wypadku iw żaden sposób Rosotravel nie przywłaszcza sobie treści użytkownika, a jedynie udostępnia Witrynę.

12.2 Rosotravel może wykorzystywać treści użytkownika na różne sposoby. Obejmuje to wyświetlanie go na stronie internetowej, ponowne formatowanie i edycję w celu uzyskania większej przejrzystości lub lepszej gramatyki, włączenie go do reklam lub innych prac.

12.3 Rosotravel może zgłaszać lub usuwać treści użytkownika w razie potrzeby i według własnego uznania. Na przykład Rosotravel może usunąć treści użytkownika, jeśli w opinii Rosotravel naruszają one zasady Rosotravel dotyczące treści. Rosotravel nie ma obowiązku przechowywania kopii treści użytkownika ani udostępniania ich kopii. Rosotravel nie gwarantuje poufności treści użytkownika.

12.4 Rosotravel i jego partnerzy dystrybucyjni lub subagenci mogą wyświetlać reklamy i inne informacje razem lub obok treści użytkownika na stronie internetowej i innych mediach. Użytkownicy nie mogą żądać wynagrodzenia za te reklamy i podlegają zmianom dotyczącym zakresu i rodzaju tych działań reklamowych. Użytkownik nie musi być o tym informowany.

12.5 Użytkownicy w pełni zwolnią Rosotravel i jej partnerów dystrybucyjnych lub agentów pomocniczych od wszelkich roszczeń osób trzecich (w tym odpowiednich kosztów postępowania sądowego i obrony) na pierwsze żądanie, które te osoby trzecie podejmą wobec Rosotravel w związku z treściami użytkownika dostarczonymi przez użytkownik. Dotyczy to również sytuacji, gdy kwestionowane treści nie są już dostępne na Stronie internetowej Rosotravel. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Rosotravel ponosi odpowiedzialność za naruszenie prawa. W przypadku regresu ze strony osób trzecich, użytkownicy muszą niezwłocznie, zgodnie z prawdą iw całości przekazać Rosotravel wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji roszczeń i obrony przed nimi.

 1. Ochrona danych

13.1 Rosotravel gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do tworzenia, projektowania treści lub zmiany warunków umownych Rosotravel między użytkownikiem a Rosotravel.

13.2 Więcej informacji można znaleźć w warunkach ochrony danych Rosotravel pod adresem (https://www.rosotravel.com/privacy-policy/).

 1. Zmiany dokonane w Ogólnych Warunkach

14.1 Rosotravel zastrzega sobie prawo do zmiany ww. Ogólnych Warunków w każdym czasie bez podania przyczyny. Rosotravel dokona jedynie zmian, które mogą mieć wpływ na użytkownika, na które użytkownik musi wyrazić zgodę, biorąc pod uwagę wspólne interesy. Dotyczy to przypadków naruszenia zasady równoważności oraz dokonania luk i zmian w ustawodawstwie. Zmienione warunki są wysyłane do użytkowników pocztą elektroniczną najpóźniej na dwa tygodnie przed wejściem w życie. Jeśli użytkownik nie odrzuci obowiązywania nowych Ogólnych warunków w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości e-mail, zmienione Ogólne warunki uważa się za zaakceptowane. Rosotravel poinformuje użytkownika e-mailem zawierającym zmienione warunki o znaczeniu tego dwutygodniowego terminu.

14.2 Warunki można łatwo zmienić bez powiadomienia w dowolnym momencie w celu przyszłego pośrednictwa w zawieraniu umów z Dostawcą. Odpowiednie warunki obowiązują dla każdej osoby i obowiązuje zawarcie umowy.

 1. Inne postanowienia

15.1 Ogólne warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a Rosotravel. Pomiędzy obiema stronami nie istnieją żadne dodatkowe umowy.

15.2 Zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli złożyłeś zamówienie jako konsument i w momencie składania zamówienia, jeżeli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w innym kraju, wybór prawa, o którym mowa w ust. 1.

 1. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Gdańsk, o ile użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Handlowego danego kraju lub nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce w chwili wniesienia pozwu. Nie ma to jednak wpływu na prawnie wiążące miejsca jurysdykcji.

15.3 Jeżeli postanowienia Ogólnych Warunków są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. 

III. Ogólne warunki dotyczące wycieczek i innych usług turystycznych

 1. Wstęp

Część III Ogólnych warunków ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy Rosotravel a użytkownikami za pośrednictwem Serwisu Rosotravel. Dotyczy to również sytuacji, gdy dostęp do Witryny Rosotravel jest zapewniany przez współpracującego partnera (sub-agenta, partnera dystrybucyjnego).

 1. Prawdziwe dane

Dane przekazywane za pośrednictwem Witryny Rosotravel muszą być zgodne z prawdą. Rosotravel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub wykluczenia użytkowników z usługi i żądania odszkodowania w wysokości kosztów rezygnacji na podstawie punktu 11 części III Ogólnych Warunków, które dotyczą wycieczek i innych usług turystycznych w przypadku podania przez użytkownika wadliwych danych.

 1. Przybycie na miejsce spotkania i akceptacja warunków

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za punktualne przybycie na zgłoszone miejsce spotkania. Jeśli podróżujesz w celu podjęcia działalności z zagranicy, jesteś odpowiedzialny za posiadanie niezbędnych dokumentów podróżnych, takich jak paszport itp., oraz za przestrzeganie przepisów sanitarnych itp.

 1. Dodatkowe warunki

Jeśli Rosotravel zawiera, oprócz Ogólnych Warunków Warunków dotyczących naszych i innych usług turystycznych części III dalszego uczestnictwa lub transportu lub innych warunków umowy z Państwem, ponosicie Państwo odpowiedzialność za przestrzeganie tych dodatkowych warunków. Rosotravel ma prawo wykluczyć uczestników z zajęć, jeśli nie spełniają wszystkich tych warunków.

 1. Wiążący charakter wniosku

Umowa pomiędzy użytkownikiem, którego Państwo polecili lub użytkownikiem, a Rosotravel wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania przez Rosotravel Państwa wiążącego wniosku. Rezerwując wycieczkę lub inną aktywność, składasz Rosotravel wiążącą ofertę, a umowa wchodzi w życie. Ty lub polecony przez Ciebie użytkownik otrzymacie powiadomienie o tym pocztą elektroniczną.

 1. Płatność

Uzgodniona łączna cena za wykonaną usługę będzie należna w momencie zawarcia umowy.

 1. Ubezpieczenie

Posiadamy ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje działalność naszej firmy. Ograniczona do kwoty ubezpieczenia.

 1. Usługi nieodpłatne

Jeżeli użytkownik, którego poleciłeś lub ty, nie zapłacił za zarezerwowaną usługę w uzgodnionym terminie płatności, mimo że Rosotravel jest przygotowany i zdolny do wykonania usługi umownej i nie ma umownej lub ustawowe prawo zatrzymania dla Ciebie lub użytkownika, którego podałeś, Rosotravel może odstąpić od umowy i obciążyć użytkownika, którego poleciłeś lub Ciebie, kosztami odstąpienia zgodnie z punktem 11.

 1. Wymiana wiadomości

W interesie szybkiego przetwarzania, zaleca się korzystanie wyłącznie z formularzy udostępnianych przez Rosotravel.

 1. Zasady anulowania

11.1 Jeśli anulujesz lub odrzucisz działanie, zastosowanie będą miały warunki anulowania podane w opisie produktu i na kuponie. Rosotravel radzi użytkownikowi uważne zapoznanie się z informacjami zawartymi w opisie produktu.

11.2 Jeśli w opisie produktu nie ma odmiennych warunków anulowania, anulowanie zostanie przetworzone na następujących warunkach:

 1. Anulowanie podstawowe — bezpłatnie wliczone w cenę wycieczki 

Zwrot kosztów:

Zwrot nie dotyczy:

 1. Anulowanie Premium – dopłata

Anulowanie Premium obejmuje warunek anulowania podstawowego plus rozszerzoną możliwość anulowania z pełnym zwrotem kosztów w sytuacjach awaryjnych. Jeśli chodzi o anulowanie, dodatkowy koszt anulowania premii nie podlega zwrotowi. Dodatkowa opłata zostanie zwrócona tylko w przypadku odwołania wycieczki z inicjatywy Rosotravel. 

Obowiązuje zwrot pieniędzy:

lub

Zwrot nie dotyczy:

. Dokładny czas zwrotu zależy wyłącznie od umowy karty kredytowej użytkownika. Zwrot pieniędzy przelewem bankowym nastąpi w ciągu siedmiu bankowych dni roboczych.

 1. Nadzwyczajne anulowanie – z pełnym zwrotem kosztów

Rosotravel może odwołać imprezę w uzgodnionym terminie bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli podjęte zostaną działania urzędowe, warunki pogodowe, strajki lub inne nieuniknione lub nieprzewidywalne warunki zewnętrzne, które uniemożliwiają realizację imprezy znacznie ją utrudnić lub zagrozić. W takim przypadku zapłacona cena zostanie zwrócona.

 1. Wykluczenie z uczestnictwa/niepojawienie się – bez zwrotu kosztów
 1. Zmiany w programie

Ponadto Rosotravel zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych niż istotne zmian w programie, jeśli jest to konieczne ze względu na nieuniknione lub nieprzewidywalne warunki.

 1. Dalsze warunki

Odmienne lub dodatkowe warunki można znaleźć w odpowiednich ofertach.

 1. Strefa czasowa

Do obliczeń terminów i czasu miarodajna powinna być lokalna strefa czasowa – strefa czasowa czynności.

 1. Odpowiedzialność wycieczki i Rosotravel serwisu turystycznego

Rosotravel zgodnie z obowiązującym prawem za swoje usługi ponosi odpowiedzialność, przy czym odpowiedzialność, o ile jest dozwolona zgodnie z obowiązującym prawem, jest wyłączona.

 1. Zmiany dokonane w Warunkach Ogólnych Warunki

Rosotravel dotyczące innych usług turystycznych i wycieczek Części III mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia dla przyszłych rezerwacji. Obowiązują odpowiednie warunki obowiązujące dla każdej indywidualnej rezerwacji. Użytkownik nie powinien mieć żadnych roszczeń dotyczących przyszłych rezerwacji na podstawie istniejących warunków.