Ladda ner pdf:eSWE Rosotravel General Terms and Conditions 6.12.2023

Download PDF

Rosotravel Allmänna villkor

Välkommen till Rosotravel!

Vänligen läs användarvillkoren noggrant, eftersom de innehåller viktig information med hänvisning till dina juridiska rättigheter och begränsningar för dessa rättigheter samt en underavdelning angående tillämplig lag och jurisdiktion för tvister.

 

 1. Rosotravel Användarvillkor
 2. Allmänna villkor för Rosotravel researrangör

III. Allmänna villkor för turer och andra turisttjänster

 1. Rosotravel – Användarvillkor
 2. Vem skulle driva denna webbplats?

Denna webbplats (inkluderar undersidorna och texten, videorna, bilderna, programvaran, tjänsterna, produkterna och annan information som presenteras eller finns på webbplatsen; tillsammans “Webbplatsen”) tillhandahålls av ROSOTRAVEL SP Z OO,  momsregistreringsnummer: PL5842783761 ul. Mysliwska 22A/5, 80-126, Gdansk, Polen. Du kan kontakta oss via e-post (kontakta@rosotravel.com) eller per telefon med följande nummer:

Polen: +48 500 345 300

Bokningar som görs med hjälp av webbplatsen omfattas av de allmänna villkoren för Rosotravel 

 1. Tillämpning av villkoren för Användning

Användarvillkoren (dessa “Användarvillkor”), tillsammans med vår integritetspolicy (“Sekretesspolicyn”), gäller för all användning av webbplatsen. Besökare av webbplatsen (“Användare” eller “du”) kan endast använda webbplatsen under förutsättning att de är redo att acceptera användarvillkoren och läser och förstår integritetspolicyn väl. All ytterligare användning av webbplatsen eller någon del av den skulle innebära att du har läst och förstått integritetspolicyn och användarvillkoren och samtycker till att vara bunden av alla delar som anges i användarvillkoren.

 1. Immateriella rättigheter

Som mellan Rosotravel och dig, är och förblir webbplatsen skyddad av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter (inklusive skydd som ges genom lagar om illojal konkurrens). Du förvärvar inga rättigheter till webbplatsen och till några handelsnamn, namn och särskiljande tecken av någon art (inklusive varumärken) som publiceras på webbplatsen. Du kan se och komma åt webbplatsen men har inte tillåtelse att införliva den på andra webbplatser och inte presentera, licensiera, kopiera, publicera, ladda upp, ladda ner, skicka eller göra den synlig på något annat sätt utan föregående skriftligt medgivande.

 1. Ändringar av användarvillkoren

Rosotravel kan ändra användarvillkoren som tillhandahålls med omedelbar verkan och när som helst. Om vi ​​gör ändringar gäller de från det datum de publiceras på webbplatsen. Rosotravel förväntar sig att du regelbundet hänvisar till detta avsnitt och försäkrar dig om att du är bekant med de tillämpliga användarvillkoren. All ytterligare användning av webbplatsen efter sådana ändringar skulle innebära att du samtycker till ändringen.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion

Republiken Polens lag ska tillämpas, exklusive FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. Om du har lagt beställningen, som konsument, och vid tidpunkten för beställningen om din normala bostadsort är i något annat land, skulle tillämpningen av detta lands tvingande lagbestämmelser förbli opåverkad av lagvalet i klausulen 1. Den exklusiva platsen för jurisdiktionen är (Gdansk), förutsatt att användaren är en näringsidkare enligt Polens handelslag eller inte har en permanent bosättningsort i Polen när talan lämnas in. De rättsligt bindande jurisdiktionerna skulle dock förbli opåverkade av detta.

 1. Äganderätt och användning av material och information på vår webbplats.

Denna webbplats visar registrerade och oregistrerade immateriella rättigheter såsom varumärken, mönster, data, innehåll, upphovsrättsligt material och varumärken, med rättigheter som tillhör oss eller till företag som har licensierats till oss. Andra produkt- och företagsnamn som nämns och innehåll från tredje part som visas på denna webbplats ägs av deras respektive ägare. Du är inte licensierad att använda något av märkena på vår webbplats om inte skriftligt tillstånd ges, och du får inte metatagga något av dessa märken.

 

Följande upphovsrätter tillhör skaparna:

 1. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-skip-the-line-ddr-museum-with-old-town-sightseeing/ – Foto nr 1 Användare: FA2010, Public domain, via Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/DDR-Museum_Berlin_Wohnzimmer_02.jpg 
 2. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-skip-the-line-ddr-museum-with-old-town-sightseeing/ – Foto nr 6 Frank Lehmann, CC BY-SA 4.0 <https ://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/DDR_Museum_Zeitreise_Radebeul_Mai_2014_%281%29.jpg  Inga ändringar gjordes i fotot.
 3. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-skip-the-line-ddr-museum-with-old-town-sightseeing/ – Foto nr 7 Joyofmuseums, CC BY-SA 4.0 <https: //creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/DDR_Museum_-_Joy_of_Museums.jpg   Inga ändringar gjordes på fotot.
 4. https://www.rosotravel.com/tour/vienna-tours/melk-abbey-and-schonbrunn-palace-private-tour-from-vienna/ Foto nr 5 Ralf Roletschek GNU Free Documentation License
 5. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-third-reich-private-guided-tour/  – Foto nr 8 Avi1111 dr. avishi teicher, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Trains_to_Life%2C_Trains_to_Death_%28memorial%29_%281%29.jpg  Inga ändringar gjordes i fotot.
 6. https://www.rosotravel.com/tour/berlin-tours/berlin-third-reich-private-guided-tour/ – Foto nr 9 Jean-Pierre Dalbéra från Paris, Frankrike, CC BY 2.0 <https://creativecommons .org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Lancien_quartier_juif_%28Berlin%29_%286334532680%29.jpg  Inga ändringar gjordes på fotot.

* Ovanstående referenser gäller alla språkversioner som är en kopia av huvudsidan (språktaggar).

Om inget annat anges äger (eller är licensierade att använda) de immateriella rättigheterna till innehållet och informationen på denna webbplats, inklusive (utan begränsning) all text, ljud, fotografier, bilder, logotyper, videor, kartor, podcasts, bloggar, kundrecensioner, grafik, design, underliggande källkod och mjukvara. Allt material och information, antingen helt eller delvis, från denna webbplats får inte reproduceras, kopieras, återpubliceras, laddas ner, publiceras, sändas eller överföras i någon form eller medium utan vårt och/eller den lämpliga ägarens skriftliga tillstånd i förväg.

 1. Rosotravel – Villkor för användare angående onlineerbjudandet av Rosotravel Webbplats
 2. Inledning

1.1 Rosotravel Limited Company, är en researrangör som säljer turisterbjudanden i form av ett onlineerbjudande via apparna och internet (nedan gemensamt kallat ” Rosotravel webbplats”). På Rosotravel-webbplatsen skulle användarna få en chans att hitta och boka aktiviteter, turer och upplevelser på specifika destinationer. Onlineerbjudandet innehåller matlagningskurser, guidade turer och sightseeingturer med buss, biljetter för inträde till sightseeingplatser och andra tjänster.

1.2 Rosotravel närmar sig användare. Följande gäller för dessa Allmänna Villkor. “Användaren” betecknar en fysisk person om inte denna person uttryckligen har registrerats hos Rosotravel som en juridisk person. De underlåtelser och handlingar som sker vid registrering av en juridisk person tilldelas en fysisk person om de inte utförs inom ramen för deras fullmakt för den juridiska personen. “Användaren” inkluderar därefter även de användare som hänvisas till av distributionspartners eller underagent.

 1. Ämnet för del II av de Allmänna Villkoren

De Allmänna Villkoren är tillämpliga på all användning av Rosotravels webbplats, till exempel via internet och appar. 

Registrering

3.1 Användningen av Rosotravels webbplatss erbjudande kan i allmänhet göras anonymt.

3.2 Vissa typer av användning av Rosotravels webbplats kräver registrering. Under registreringen skickar användaren ett elektroniskt formulär och godkänner de allmänna villkoren. Registreringen hos Rosotravel avslutas först när bekräftelsen har skickats till den e-postadress som anges av användaren. Användaren måste hålla lösenordet som han/hon ställer hemligt och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att tredje part blir medveten om det.

 1. Rosotravels tjänster/avtalets ingående

4.1 När användaren har angett sin önskade tjänst på Rosotravels webbplats (t.ex. resmål, starttid, typ av resa, prisalternativ och ett antal deltagare), ska Rosotravel visa användaren informationen om tjänsterna (”tjänstinformation”). Baserat på denna information kan användaren, när det är tillämpligt, efter att ha kontrollerat tillgängligheten, lämna ett avtalserbjudande genom att lägga ett erbjudande. Detta sker efter valet och överföringen till varukorgen och genom att klicka på knappen “bekräfta och boka”.

4.2 Rosotravel ska informera användaren om transport- och affärsvillkoren för deras avtalsförhållande med användaren och Rosotravels tjänster. De kan lätt hittas i respektive anbud. Användaren är ensam ansvarig för att följa och uppfylla dessa villkor. Rosotravel förbehåller sig rätten att inte tillåta användaren att utesluta en åtgärd, utföra den om de inte uppfyller villkoren. I det här fallet skulle det betalda priset inte återbetalas.

4.4 Rosotravel ska förse användaren med en bokningsbekräftelse som utfärdas i namnet på, och på uppdrag av, Rosotravel, samt betalningsbekräftelse. Användningen av själva Rosotravel-webbplatsen är i princip gratis för användaren. Kostnaderna för den tekniska åtkomsten till Rosotravels webbplats (t.ex. internetåtkomst) måste bäras av användaren. 

4.5 Rosotravel ska vidarebefordra användaren all data för användningen av tjänsten enligt tillämpliga villkor (som biljettdata), när de har tagits emot.

4.6 Rosotravel åtar sig garanti för riktigheten av vidarebefordrade data eller utförandet av tjänster.

 1. Betalningar på Rosotravel

5.1 Rosotravel samlar in pengar från användaren. Rosotravel kan kräva betalning i den nationella valutan för användarens mark och valutakravet kan enkelt konverteras baserat på den aktuella växelkursen vid tidpunkten för avtalets ingående. Rosotravel kan debitera användaren en lämplig konverteringsavgift för detta.

5.2 Användaren måste ange korrekt betalningsinformation och uppdatera uppgifterna omedelbart vid ändringar. Rosotravel kan avvisa den betalningsmetod som anges av användaren. Användaren kommer att meddelas om de betalningsmetoder som är tillåtna för respektive tjänst vid tidpunkten för beställningsprocessen.

5.3 Efter auktorisering av betalningen skulle användaren samtycka till att hans/hennes betalningsinformation används för indrivning av betalningar av kreditgivaren. Rosotravel förbehåller sig rätten att göra användningen av Rosotravels betalningsfunktion beroende av en kontroll av användarens kreditvärdighet.

 1. Prissättning av Rosotravel

6.1 Alla priser på Rosotravel är angivna per person och inkluderar moms och alla andra skatter. 

6.2 Dessa priser som anges av Rosotrael kommer att vara föremål för särskilda villkor, till exempel vad gäller återbetalning och annullering av gjorda betalningar. Innan du gör bokningen, kontrollera noggrant om respektive serviceavtal är föremål för separata villkor.

 1. Rosotravels bästa prisgaranti

7.1 Rosotravel vill att användaren ska betala lägsta möjliga pris för sina respektive tjänster. Om användarna hittar erbjudandet de har bokat via Rosotravel med samma villkor (antal personer, stad/stad, tillgänglighet) och till ett lägre pris online, skulle Rosotravel betala användaren, på frivillig basis, baserat på det lägre pris som hittats på internet och skillnaden mellan det betalda priset.

7.2 Alla specialerbjudanden och reklamkampanjer kommer att markeras som sådana.

 1. Användarens skyldigheter och skyldigheter

8.1 Användaren ska hålla registreringsdata som användarinloggning och lösenord hemliga och inte tillåta tredje part att komma åt Rosotravel Portal med hjälp av hans/hennes registreringsdata. Användaren ska vara ansvarig för alla former av användning av sitt användarkonto på Rosotravel Portal.

8.2 Användaren ska undanta Rosotravel från tredje parts anspråk baserat på hans/hennes användning av Rosotravels webbplats såvida de inte är Rosotravels fel.

 1. Tillgänglighet och garanti

9.1 Det finns inga anspråk på tillgänglighet, teknisk support eller servicekvalitet för Rosotravel-webbplatsen. Rosotravel kan när som helst minska, designa om eller stänga av sin onlineportal Rosotravel, efter eget gottfinnande. 

9.2 Förutsatt att Rosotravel har en skyldighet gentemot användaren, ger Rosotravel också en garanti för att genomföra hela resplanen enligt beskrivningen.

 1. Rosotravels ansvar

10.1 Rosotravel ansvarar för förverkligande av avtal med användare som är relaterade till bokningsförfrågan. 

10.2 Rosotravels ekonomiska ansvar är begränsat till summan av ansvarsförsäkringsnumret.

 1. Uppsägning

Användare är fria att avbryta sin registrering på Rosotravel Portal när som helst genom att blockera sitt användarkonto. Rosotravel har rätt att ensidigt avbryta en registrering med en veckas varsel. Anspråk som har uppstått före denna åtgärd förblir opåverkade. Rätten till avbeställningen förblir dock opåverkad.

 1. Rosotravels utvärderingsfunktion

12.1 Användare har möjlighet att ha personligt inflytande på innehållet på Rosotravels webbplats genom att skriva olika reserapporter i form av utvärderingar, eller genom att ladda upp bilder (“användarinnehåll”). Användare är fullt ansvariga för användarinnehållet som de tillhandahåller. De säkerställer att innehållet är korrekt och garanterar att innehållet inte innehåller några olagliga eller vilseledande uttalanden eller detaljer. Dessutom ger användarna en garanti för att innehållet inte bryter mot någon form av tredje parts rättigheter. Under inga omständigheter och inte på något sätt gör Rosotravel användarinnehåll till sitt eget och tillhandahåller bara en webbplats.

12.2 Rosotravel kan använda användarinnehållet på olika sätt. Detta inkluderar att visa den på webbplatsen, omformatera och redigera den för större klarhet eller bättre grammatik, införliva den i annonser eller annat arbete.

12.3 Rosotravel kan rapportera eller ta bort användarinnehåll vid behov och efter eget gottfinnande. Till exempel kan Rosotravel ta bort användarinnehåll om det bryter mot Rosotravels principer för innehåll, enligt Rosotravels uppfattning. Rosotravel är inte skyldig att lagra kopior av användarinnehåll eller tillhandahålla kopior därav. Rosotravel garanterar inte sekretessen för användarinnehåll.

12.4 Rosotravel och dess distributionspartners eller underagenter kan visa annonser och annan information tillsammans eller bredvid användarinnehållet på webbplatsen och andra medier. Användare kan inte kräva ersättning för dessa annonser och kan komma att ändras vad gäller omfattningen och typen av dessa reklamåtgärder. Användaren behöver inte meddelas om detta.

12.5 Användarna ska fullt ut hålla Rosotravel och dess distributionspartner eller underagenter skadeslösa från alla anspråk från tredje part (inklusive lämpliga kostnader för lagföring och försvar) på första begäran, som dessa tredje parter hävdar mot Rosotravel angående användarinnehållet som tillhandahålls av användare. Detta gäller även om det omstridda innehållet inte längre kan nås på Rosotravels webbplats. Detta gäller inte om Rosotravel är ansvarigt för lagöverträdelsen. I händelse av regress från tredje part måste användare omedelbart, sanningsenligt och fullständigt förse Rosotravel med all information som behövs för att verifiera anspråken och försvara dem.

13.

Dataskydd 13.1 Rosotravel samlar in och använder personuppgifter om användare i den utsträckning som är nödvändig för att skapa, utforma innehåll eller modifiera avtalsvillkoren för Rosotravel mellan användaren och Rosotravel.

13.2 Ytterligare information finns i Rosotravels dataskyddsvillkor på (https://www.rosotravel.com/privacy-policy/).

 1. Ändringar gjorda av de allmänna villkoren

14.1 Rosotravel förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren som nämns utan att när som helst ange skälen. Rosotravel kommer endast att göra ändringar som kan påverka användaren, vilket användaren måste samtycka till med hänsyn till ömsesidiga intressen. Det handlar om de fall där likvärdighetsprincipen har rubbats och kryphålen och ändringar i lagstiftningen har gjorts. De ändrade villkoren skickas till användarna via e-post senast två veckor innan de träder i kraft. Om en användare inte avvisar giltigheten av de nya allmänna villkoren inom två veckor efter mottagandet av e-postmeddelandet, anses de ändrade allmänna villkoren ha godkänts. Rosotravel kommer att meddela användaren via e-post som innehåller de ändrade villkoren, om vikten av denna tvåveckorsdeadline.

14.2 Villkoren kan enkelt ändras utan förvarning när som helst för framtida förmedling av avtal med leverantören. Respektive villkor gäller för varje individ och avtalsingående ska gälla.

 1. Övriga bestämmelser

15.1 De allmänna villkoren representerar hela avtalet mellan användaren och Rosotravel. Inga ytterligare avtal finns mellan båda parter.

15.2 Republiken Polens lag ska tillämpas, med undantag av FN:s konvention om avtal om internationella försäljningar av varor. Om du har gjort beställningen, som konsument, och vid tidpunkten för beställningen om din normala bostadsort är i ett annat land, skulle tillämpningen av de tvingande lagbestämmelserna i detta land förbli opåverkade av det lagval som nämns i klausulen 1.

 1. Den exklusiva platsen för jurisdiktion är Gdansk, förutsatt att användaren är en näringsidkare enligt landets handelslag eller inte har en permanent bosättningsort i Polen när talan lämnas in. De juridiskt bindande jurisdiktionsplatserna förblir dock opåverkade av detta.

15.3 Om bestämmelser i de allmänna villkoren är eller blir ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av resten av bestämmelserna. 

III. Allmänna villkor för turer och andra turisttjänster

 1. Inledning

Del III av de allmänna villkoren gäller för alla avtal som ingås mellan Rosotravel och användarna via Rosotravels webbplats. Detta gäller även om åtkomst till Rosotravels webbplats tillhandahålls genom en samarbetspartner (underagent, distributionspartner).

 1. Sanningsuppgifter

Uppgifterna som överförs via Rosotravels webbplats måste vara sanningsenliga. Rosotravel förbehåller sig rätten att frånträda avtalet eller att utesluta användare från att vara en del av tjänsten och att kräva ersättning motsvarande avbokningskostnaderna baserat på avsnitt 11 i del III i de allmänna villkoren som är relaterade till turerna och andra turisttjänster om några felaktiga uppgifter tillhandahålls av användaren.

 1. Ankomst till mötesplatsen och godkänna villkor

Du är ensam ansvarig för att komma i tid till den anmälda mötesplatsen. Om du reser till en verksamhet från utlandet ansvarar du för att ha nödvändiga resehandlingar såsom pass etc. samt att följa hälsoföreskrifter etc.

 1. Ytterligare villkor

Om Rosotravel inkluderar, utöver det Allmänna, Regler och villkor som hänför sig till våra och andra turisttjänster i del III vidare deltagande eller transport eller andra villkor i ett kontrakt med dig, ska du anses ansvarig för att följa dessa ytterligare villkor. Rosotravel har rätt att utesluta deltagarna från en aktivitet om de inte uppfyller alla dessa villkor.

 1. Bindande förfrågan

Avtalet mellan användaren du har hänvisat till eller användaren och Rosotravel träder i kraft när Rosotravel accepterar din bindande begäran. När du bokar en tur eller annan aktivitet ger du Rosotravel ett bindande erbjudande och avtalet träder i kraft. Du, eller den användare som du hänvisar till, skulle få ett meddelande om detta via e-post.

 1. Betalning

Det överenskomna totalpriset för den tillhandahållna tjänsten skulle förfalla vid avtalets ingående.

 1. Försäkring

Vi har en ansvarsförsäkring mot olycksfall som täcker vårt företags verksamhet. Begränsat till försäkringsbeloppet.

 1. Obetalda tjänster

Om användaren du har hänvisat till, eller du, inte har betalat för den bokade tjänsten enligt den överenskomna förfallodagen för betalning, trots att Rosotravel är förberedd och kan utföra den avtalsenliga tjänsten och det inte finns någon avtalsenlig eller laglig retentionsrätt för dig eller den användare du har tillhandahållit, tillåts Rosotravel att frånträda avtalet och debitera användaren du har hänvisat eller dig för uttagskostnaderna enligt punkt 11.

 1. Utbyte av meddelanden

I syfte att snabb bearbetning, rekommenderas att endast använda formulären som tillhandahålls av Rosotravel.

 1. Avbokningsregler

11.1 Om du avbryter eller avvisar aktiviteten, gäller de avbokningsvillkor som anges i produktbeskrivningen och på din voucher. Rosotravel råder användaren att noggrant läsa informationen i produktbeskrivningen.

11.2 Om det inte finns några avvikande avbokningsvillkor i produktbeskrivningen kommer avbokningen att behandlas under följande villkor:

 1. Grundavbokning – gratis ingår i turpriset 

Återbetalning gäller:

. Återbetalning är inte tillämplig:

 1. Premium-avbokning – extra kostnad

Premieavbokning täcker villkoret för grundavbokning plus utökad möjlighet till avbokning inom full återbetalning i akuta situationer. När det gäller avbokning återbetalas den extra kostnaden för premieavbokning ej. Den extra kostnaden återbetalas endast om turnén ställs in från Rosotravel-initiativet. 

Återbetalning gäller:

eller

. Återbetalning är inte tillämplig:

Den exakta tidpunkten för återbetalningen skulle enbart bero på användarens kreditkortsavtal. Återbetalningen via banköverföring skulle ske inom sju bankarbetsdagar.

 1. Extraordinär avbokning – med full återbetalning

Det står Rosotravel fritt att avbryta aktiviteten på avtalat datum utan att iaktta någon uppsägningstid, om officiella åtgärder, väderförhållanden, strejker eller andra oundvikliga eller oförutsebara yttre förhållanden som gör genomförandet av aktiviteten inte möjligt , göra det betydligt svårare eller äventyra det. I ett sådant fall skulle det betalda priset återbetalas.

 1. Uteslutning av deltagande/no show – ingen återbetalning
 1. Ändringar av programmet

Vidare förbehåller sig Rosotravel all rätt att göra icke väsentliga ändringar i programmet, om det krävs på grund av oundvikliga eller oförutsebara förhållanden.

 1. Ytterligare villkor

Avvikande villkor eller ytterligare villkor framgår av respektive anbud.

 1. Tidszon

För beräkningar av deadlines och tid bör den lokala tidszonen vara auktoritativ – tidszon för aktivitet.

 1. Ansvar för turnén och Rosotravel för

turisttjänsten Rosotravel i enlighet med tillämplig lag för sina tjänster är ansvarig, varvid ansvaret om det är tillåtet enligt tillämplig lag är uteslutet.

 1. Ändringar gjorda i de allmänna villkoren

Villkoren för Rosotravel för andra turisttjänster och turer i del III kan ändras när som helst utan förvarning för framtida bokningar. De respektive villkoren som gäller för varje enskild bokning är tillämpliga. Användaren ska inte ha något anspråk på framtida bokningar baserat på befintliga villkor.