POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

pobierz pdf

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 1. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności reguluje stosowane przez Kancelarię zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
 2. Zbierając dane osobowe stosujemy się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych osobowych, spełniając co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Podczas przeglądania naszej strony internetowej, w zależności od konfiguracji przeglądarki na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies.
 7. W celu skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie będzie Pani/Pan musiał podać dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail.
 8. Przeglądając naszą stronę internetową, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani /Pana wizyty, tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 9. Administratorem Danych Osobowych jest ROSOTRAVEL Sp z o.o. NIP: 5842783761 ul. Stachury 3/18, 80-280 Gdańsk, kontakt pod adresem email tours@rosotravel.com
 10. Dane osobowe pozyskiwane w związku z korzystaniem ze strony internetowej rosotravel.com przetwarzane będą w celu odpowiedzi na wiadomości wysłane w formularzach kontaktowych, prowadzenia działań marketingowych, w tym subskrypcji newslettera, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych może być:
 1. Dane zgromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym nas w bieżącej działalności tj. firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne bądź udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywana pocztą.
 2. Strona internetowa rosotravel.com połączona jest z fanpagem Administratora w serwisie Facebooka. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy.
 3. Okres przetwarzania danych uzależniony jest od tego w jakim celu są one lub będą przetwarzane.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania:
 1. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania Pani/Pana danych prosimy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail: tours@rosotravel.com

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona internetowa rosotravel.com wykorzystuje pliki „cookies”, które służą do identyfikacji Pani/Pana przeglądarki podczas korzystania z naszej strony.
 2. Zgodę na korzystanie przez nas z danych osobowych zebranych dzięki plikom „cookies” wyraża Pani/Pan poprzez zapoznanie się z komunikatem wyświetlonym od razu po wejściu na stronę: „Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich używanie.” i kliknięciu przycisku „zgoda”.
 3. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom jesteśmy w stanie ustalić jak często Pani/Pan odwiedza naszą stronę. Uzyskane dane wykorzystujemy do lepszego dostosowania naszej strony do Pani/Pana potrzeb oraz w celach statystycznych i marketingowych.
 4. Każdy indywidualny plik „cookies” składa się z czterech części: nazwa strony www (nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła plik „cookie”), nazwa „cookie”, ważność terminu pliku „cookie” – niektóre pliki „cookie” wygasają po zamknięciu przeglądarki, inne mogą zostać usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona, wartość to informacje w pliku „cookie” , którą strona www używa do zapamiętania poprzedniej wizyty na stronie.
 5. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
 1. Jako użytkownik naszej strony internetowej może Pani/Pan w dowolnym momencie zaprzestać dostarczania tych informacji poprzez wykasowanie plików „cookies” zapisanych na urządzeniach końcowych poprzez nasz serwis.
 2. Nasze bazy danych zabezpieczane są przed dostępem osób nieuprawnionych. Przetwarzane dane zabezpieczamy za pomocą odpowiednich środków technicznych.

Przejdź do wyszukiwarki wycieczek